Curtea de Apel BUCUREŞTI

15 / 15
cf. indicelui de performanta

Indicatori

2013

2014

Performanță: 51.58% 33.32%
Siguranță: 68.88% 80.83%
Operativitate: 67.32% 74.36%
Încărcătură: 88.96% 88.66%

INDICATORI

Populație deservită:
Nr. judecători:
Stoc dosare:
Nr. dosare soluționate:
Încărcătură pe judecător:
Indice de atacabilitate:
Indice de casare:
Durată în zile:

2013

3514547
170
65952
39723
987.75
44%
11%
101

2014

3514547
168
66983
43144
934
5%
14%
68
Web site:http://www.cab1864.eu/
Adresă email:infocabuc@just.ro
Telefon:021-319.51.80, 021-319.51.81, 021-319.51.83; Biroul de informare şi relaţii publice:tel./fax 021-319.16.74
Fax:BIRP 3191674,Cabinet 3191649
Program:
Adresă:Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 5, sectorul 4 
vezi toti judecatorii