Judecătoria BICAZ

172 / 176
cf. indicelui de performanta

Indicatori

2013

2014

Performanță: 17.59% 17.12%
Siguranță: 57.79% 78.23%
Operativitate: 89.38% 52.66%
Încărcătură: 79.33% 86.49%

INDICATORI

Populație deservită:
Nr. judecători:
Stoc dosare:
Nr. dosare soluționate:
Încărcătură pe judecător:
Indice de atacabilitate:
Indice de casare:
Durată în zile:

2013

44197
5
2741
1470
913.67
13%
8%
152

2014

44197
5
2985
1572
597
9%
10%
77
Web site:http://portal.just.ro/188/SitePages/prezentare.aspx
Adresă email:jud-bicaz@just.ro
Telefon:0233.254.199
Fax:0233.253.299
Program:1. Programul de lucru în instanţă: 08,00-16,00 2. Sedinţele de judecată încep de regulă la ora 9,30 sau la ora înscrisă pe citaţie. 3. Program compartimente: a) registratură - arhivă - luni - vineri între orele 09,00-13,00; b) preluări cereri divorţ - registratură - arhivă - luni - vineri - 09,00-13,00; c) birou informare şi relaţii publice - zilnic şi coincide cu programul de lucru al instanţei, cu excepţia zilei de marți, când programul este de la ora 10,00 la ora 18,00; d) la compartimentul executări penale, în fiecare zi între orele 9,30-12,30; e) la grefierul şef, în fiecare zi, cu excepţia zilei de vineri, între orele 9,00-13,00.
Adresă:Bicaz, Str. Republicii nr. 21, 615100, jud. Neamţ
vezi toti judecatorii