Judecătoria CORNETU

96 / 176
cf. indicelui de performanta

Indicatori

2013

2014

Performanță: 46.59% 50.43%
Siguranță: 66.29% 86.25%
Operativitate: 98.07% 72.22%
Încărcătură: 91.77% 91.57%

INDICATORI

Populație deservită:
Nr. judecători:
Stoc dosare:
Nr. dosare soluționate:
Încărcătură pe judecător:
Indice de atacabilitate:
Indice de casare:
Durată în zile:

2013

182688
16
18040
13269
1503.33
13%
8%
121

2014

182688
15
23101
15640
1540.067
9%
10%
47
Web site:http://portal.just.ro/1748/SitePages/prezentare.aspx
Adresă email:ionela.pavel@just.ro
Telefon:021.468.92.35
Fax:021.468.92.27
Program:REGISTRATURĂ luni, marţi, miercuri, joi şi vineri – orele 09.00 – 13.00 ARHIVĂ luni, marţi, miercuri, joi şi vineri – orele 09.00 – 13.00 BIROUL DE ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII Primiri cereri /eliberări cereri marti şi joi orele 09.00 – 13.00 EXECUTĂRI PENALE marţi, miercuri şi joi orele 09.00-13.00 ÎNCUVIINŢĂRI SILITE Primiri cereri luni, marţi, miercuri, joi şi vineri orele 09.00 – 13.00 registratură Eliberări acte marţi, joi orele 9.00 – 12.00 cam.108 ELIBERĂRI SENTINŢE LEGALIZATE Se depun la arhivă în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri orele 09.00 – 13.00 la arhiva Se eliberează în zilele de marţi şi joi orele 09.00 – 13.00 la registratura Cererile de eliberare a certificatelor de grefă se depun zilnic de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri la serviciul arhivă, între orele 09.00 – 13.00 şi se eliberează în zilele de marţi şi joi la serviciul registratură, între orele 09.00 – 13.00 BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE Luni, marţi, joi, vineri orele 09.00 – 13.00 Miercuri orele 09.00 – 13.00
Adresă:Cornetu, Şos. Alexandriei nr. 138, judeţ Ilfov, cod 077070
vezi toti judecatorii