Judecătoria CRAIOVA

19 / 176
cf. indicelui de performanta

Indicatori

2013

2014

Performanță: 61.87% 65.80%
Siguranță: 81.23% 88.66%
Operativitate: 79.77% 82.18%
Încărcătură: 97.54% 97.13%

INDICATORI

Populație deservită:
Nr. judecători:
Stoc dosare:
Nr. dosare soluționate:
Încărcătură pe judecător:
Indice de atacabilitate:
Indice de casare:
Durată în zile:

2013

447051
54
58349
45681
1100.92
13%
8%
65

2014

447051
51
64356
49039
1261.882
9%
10%
38
Web site:http://portal.just.ro/215/SitePages/prezentare.aspx
Adresă email:judecatoria.craiova@just.ro
Telefon:0251.414.060
Fax:0251.416.206
Program:Judecător de serviciu: - camera 1 - luni - vineri - orele 9,00- 13,00; Eliberări recipise consemnare cauţiuni: - camera 16 - grefier şef - vineri - orele 13,00 - 15,30; Arhivă - Registratură (depunere cereri, informaţii justiţiabili): - camera 7 - luni - vineri - orele 9,00 - 13,00; Biroul Executări Civile şi Contravenţionale: - camera 4 - luni - vineri - orele 9,00 - 13,00; Biroul Executări Penale - camera 4 - luni - vineri - orele 9,00 - 13,00; Biroul de Informare şi Relaţii Publice (pentru presă) : - camera 17 - luni – marţi - joi - orele 07,30 – 15,30; miercuri - orele 07,30 - 17,30; vineri - orele 07,30 -13,30;
Adresă:Craiova, Str. A.I.Cuza nr.20, judeţul Dolj, cod poştal 200396
vezi toti judecatorii