Judecătoria LIEŞTI

99 / 176
cf. indicelui de performanta

Indicatori

2013

2014

Performanță: 35.17% 50.14%
Siguranță: 70.93% 81.48%
Operativitate: 77.90% 113.86%
Încărcătură: 85.90% 80.57%

INDICATORI

Populație deservită:
Nr. judecători:
Stoc dosare:
Nr. dosare soluționate:
Încărcătură pe judecător:
Indice de atacabilitate:
Indice de casare:
Durată în zile:

2013

54034
3
2285
1780
761.67
13%
8%
103

2014

54034
2
2100
1594
1050
9%
10%
65
Web site:http://portal.just.ro/838/SitePages/prezentare.aspx
Adresă email:cerasela.dinescu@just.ro
Telefon:0236/821738
Fax:0236/821738
Program:Programarea şedinţelor de judecată a judecătorilor se face în raport de necesităţile instanţei, asigurându-se acestora şi timpul necesar pregătirii profesionale. Şedinţele de judecată vor începe , de regulă la ora 8,30 putând fi fixate şi şedinţe succesive, iar în cazuri justificate şi după-amiaza. Ora de chemare a părţilor în faţa instanţei se va fixa în funcţie de programarea şedinţelor de judecată. Accesul publicului este permis: -în incinta instanţelor, pe timpul programului de lucru, în locurile permise; -în sălile de şedinţă, cu 30 minute, înainte de deschiderea şedinţelor de judecată. -în birourile unde îşi desfăşoară activitatea persoanele la care se referă art. 82., în timpul orelor de primire, iar la arhivă şi registratură, în cadrul programului stabilit. Programul şedinţelor de judecată şi cel de primire a publicului, precum şi cel de acces la arhivă şi registratură sunt aduse la cunoştinţă prin afişare la loc vizibil. Este interzis accesul altor persoane , cu excepţia personalului intanţei în alte birouri şi alte ore decât cele stabilite, precum şi în incinta instanţei după terminarea programului de lucru.
Adresă:Str. Primăriei nr. 1154, Localitatea Lieşti, judeţul Galaţi
vezi toti judecatorii