Judecătoria NĂSĂUD

117 / 176
cf. indicelui de performanta

Indicatori

2013

2014

Performanță: 43.28% 47.02%
Siguranță: 71.45% 84.22%
Operativitate: 87.67% 80.17%
Încărcătură: 87.89% 88.69%

INDICATORI

Populație deservită:
Nr. judecători:
Stoc dosare:
Nr. dosare soluționate:
Încărcătură pe judecător:
Indice de atacabilitate:
Indice de casare:
Durată în zile:

2013

93038
7
5632
3527
1126.4
13%
8%
101

2014

93038
5
5263
3014
1052.6
9%
10%
55
Web site:http://portal.just.ro/265/SitePages/prezentare.aspx
Adresă email:judecatoria-nasaud@just.ro
Telefon:0263-361058
Fax:0263-361059
Program:Activitatea se desfăşoară potrivit programului de lucru prevăzut în Regulamentul de organizare interioară a instanţelor respectiv între orele 8,00-16,00. Programul de acces al publicului la sectoarele de activitate de interes este stabilit potrivit regulamentului, după cum urmează: - Registratură (etaj 2): - zilnic între orele 8,30 - 11,30 - Arhivă (etaj 2): - luni-joi între orele 8,30 - 12,30 - Birou informaţii si relaţii cu publicul (etaj 2): - zilnic între orele 8,00 - 15,00 - miercuri: 8,00 - 18,00
Adresă:Str. Vasile Naşcu, nr.49, Cod poştal 425200, Nasaud, Judeţul Bistriţa-Năsăud
vezi toti judecatorii