Judecătoria RĂDĂUŢI

95 / 176
cf. indicelui de performanta

Indicatori

2013

2014

Performanță: 51.21% 50.51%
Siguranță: 74.84% 82.60%
Operativitate: 79.05% 84.94%
Încărcătură: 95.53% 94.85%

INDICATORI

Populație deservită:
Nr. judecători:
Stoc dosare:
Nr. dosare soluționate:
Încărcătură pe judecător:
Indice de atacabilitate:
Indice de casare:
Durată în zile:

2013

164993
12
8853
6460
737.75
13%
8%
89

2014

164993
11
9350
6720
850
9%
10%
61
Web site:http://portal.just.ro/285/SitePages/prezentare.aspx
Adresă email:jud-radauti@just.ro
Telefon:0230-561828
Fax:0230-562952
Program:La Judecătoria Rădăuţi, şedinţele de judecată se desfăşoară zilnic, începând cu ora 8:30 (cu excepţia zilelor nelucrătoare). Locaţia acestora se stabileşte la înregistrarea cauzei, prin repartizarea în funcţie de cele 4 - 5 complete existente, părţile fiind încunoştiinţate odată cu primirea citaţiei sau cu ocazia termenului în cunoştinţă. Programul de funcţionare şi programul de audienţe: - Biroul judecător serviciu: zilnic 9:30 - 13:00; - Biroul grefierului şef: zilnic 7:00 - 15:00; - Biroul persoane juridice: zilnic 7:00 - 15:00; - Biroul informaţii şi relaţii mass-media: zilnic 7:00 - 15:00, joia şi 15:00 - 17:00; - Biroul executări penale: zilnic 7:00 - 15:00; - Biroul executări civile şi contravenţionale: zilnic 7:00 - 15:00; - Biroul arhivă şi registratură: zilnic 9:00 - 12:00.
Adresă:Radauti, Piata Unirii, nr. 644, jud. Suceava
vezi toti judecatorii