Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

26 / 176
cf. indicelui de performanta

Indicatori

2013

2014

Performanță: 60.38% 63.65%
Siguranță: 74.88% 88.22%
Operativitate: 99.33% 88.52%
Încărcătură: 93.81% 92.08%

INDICATORI

Populație deservită:
Nr. judecători:
Stoc dosare:
Nr. dosare soluționate:
Încărcătură pe judecător:
Indice de atacabilitate:
Indice de casare:
Durată în zile:

2013

225453
62
69810
55920
1396.2
13%
8%
89

2014

225453
53
93104
69337
1756.679
9%
10%
40
Web site:http://portal.just.ro/299/SitePages/prezentare.aspx
Adresă email:jud-sector1@just.ro
Telefon:021 – 318.77.01
Fax: 021 – 313.21.73
Program:ARHIVA CIVILĂ : camera 125 - 126, subsol Program cu publicul (studiu condici şi studiu dosare): LUNI - MIERCURI : orele 9 - 13. JOI : orele 9 - 12 REGISTRATURĂ : camera 220, parter • Eliberări sentinţe legalizate, titluri executorii şi certificate de grefă : Program cu publicul: MARŢI şi JOI : orele 10 - 13 Cererile de eliberare a hotărârilor legalizate, a titlurilor executorii şi a certificatelor de grefă, se depun la ARHIVA CIVILĂ (camera 125-126, subsol) în zilele de LUNI şi MIERCURI, între orele 9 - 11. REGISTRATURĂ : camera 219, parter • Primiri cereri de chemare în judecată (altele decât cereri de încuviinţare executare silită): Program cu publicul: LUNI și MIERCURI : orele 9 - 13; MARȚI, JOI și VINERI : 9 - 12. • Primiri cereri de încuviinţare executare silită : Program cu publicul: MARŢI şi JOI : orele 12 - 13. • Primiri acte pentru depunere la dosar (inclusiv apeluri şi recursuri): Program cu publicul: LUNI-JOI : orele 9 - 13; VINERI : 9 - 12. BIROU PERSOANE JURIDICE (ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII) : camera 211, parter Program cu publicul: • Depuneri și eliberări acte : LUNI, MARȚI, JOI : orele 9 - 13. BIROU EXECUTĂRI CIVILE : camera 123, subsol Program cu publicul : MARȚI și JOI : orele 9 - 12. B.I.R.P. ( Biroul de Informare şi Relaţii Publice ) : camera 221, parter Program cu publicul: Luni : 10 – 19; Marţi – Vineri : 9 - 13. SECŢIA PENALĂ : Program cu publicul : • Primiri acte pentru legalizări (se depun la arhiva penală-cam. 130) : LUNI şi MARŢI, orele 9 - 11. • Eliberări de copii legalizate: Marţi, orele 11 - 12 (la o săptămână de la depunere). • Certificatele de grefă se depun la arhiva penală în perioada programului de lucru cu publicul şi se eliberează în aceeaşi zi de grefierul şef al secţiei penale, etaj 1, cam. 316 Arhiva Penală: subsol, camera 130. Program cu publicul: Luni, Marţi şi Miercuri : orele 9 - 13 (studiu dosare, studiu condici); JOI şi VINERI : 9 - 13 (studiu condici şi studiu dosare, în măsura în care se dovedeşte urgenţa); Biroul Executări Penale: parter, cam. 221. Program cu publicul : LUNI-JOI : orele 9 - 13; VINERI : 9 - 12.
Adresă:Bucureşti, str. Danielopol Gheorghe nr. 2-4, sector 4
vezi toti judecatorii