Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI

17 / 176
cf. indicelui de performanta

Indicatori

2013

2014

Performanță: 72.81% 66.92%
Siguranță: 82.67% 87.33%
Operativitate: 102.39% 98.21%
Încărcătură: 94.64% 92.89%

INDICATORI

Populație deservită:
Nr. judecători:
Stoc dosare:
Nr. dosare soluționate:
Încărcătură pe judecător:
Indice de atacabilitate:
Indice de casare:
Durată în zile:

2013

385439
53
82655
66377
2066.38
13%
8%
60

2014

385439
42
112848
89511
2686.857
9%
10%
43
Web site:http://portal.just.ro/301/SitePages/prezentare.aspx
Adresă email:jud-sector3@just.ro
Telefon:021.313.29.90, 021.313.29.91, 021.313.26.74, 021.313.27.77
Fax:021.313.29.35
Program:a) Registratura: - luni - vineri intre orele 09,00-13,00 - luni - joi 09,00-13,00 intre orele pentru depunerea cererilor de incuviintare executare silita b) Arhiva civila: - luni - vineri intre orele 09,00-13,00 c) Arhiva penala: - luni - vineri intre orele 09,00-13,00 d) Biroul de informare si relatii cu publicul luni - vineri intre orele 08,00-16,00 e) Biroul executari penale: - marti si joi intre orele 09,00-13,00. f) Biroul executari civile: - luni si joi intre orele 09,00-13,00. g) Asociatii, fundatii si sindicate: - luni intre orele 08,30-12,30 (depuneri de cereri de acordare personalitate juridica / modificare acte constitutive; alte informatii / arhiva / legalizari). - asociatii de proprietari joi intre orele 10,00-12,00.
Adresă:strada Ilfov, nr. 6, sector 5 Bucureşti
vezi toti judecatorii