Judecătoria SIGHIŞOARA

120 / 176
cf. indicelui de performanta

Indicatori

2013

2014

Performanță: 54.10% 46.35%
Siguranță: 80.04% 83.45%
Operativitate: 79.81% 80.86%
Încărcătură: 91.76% 89.75%

INDICATORI

Populație deservită:
Nr. judecători:
Stoc dosare:
Nr. dosare soluționate:
Încărcătură pe judecător:
Indice de atacabilitate:
Indice de casare:
Durată în zile:

2013

85236
5
4216
3365
702.67
13%
8%
70

2014

85236
6
5240
4237
873.3333
9%
10%
58
Web site:http://portal.just.ro/308/SitePages/prezentare.aspx#
Adresă email:judecatoria.sighisoara@just.ro
Telefon:0265 - 77.18.51
Fax:0265 - 77.37.28
Program:1. REGISTRATURA - situată la parter, camera 8 zilnic între orele 8:00 – 12:00 2. ARHIVA - situată la parter, camera 9 zilnic între orele 8:00 – 12:00 - Eliberarea copiilor hotărârilor judecătoreşti cu menţiunile că sunt definitive şi irevocabile se efectuează zilnic între 11:00-12:00 - Consultarea arhivei vechi a Judecătoriei Sighişoara, respectiv a dosarelor anterioare anului 2000, se efectuează numai în zilele de vineri între 9:30 – 11:30 3. BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII CU PUBLICUL – situat la parter, camera 8 zilnic între 8:00-13:00 luni între 15:30-18:30
Adresă:Sighişoara, jud. Mures, str. Justiţiei, nr.3, Cod poştal 545400
vezi toti judecatorii