Judecătoria SLATINA

40 / 176
cf. indicelui de performanta

Indicatori

2013

2014

Performanță: 49.43% 61.15%
Siguranță: 72.92% 86.30%
Operativitate: 80.50% 88.73%
Încărcătură: 95.40% 94.59%

INDICATORI

Populație deservită:
Nr. judecători:
Stoc dosare:
Nr. dosare soluționate:
Încărcătură pe judecător:
Indice de atacabilitate:
Indice de casare:
Durată în zile:

2013

202647
18
18633
13636
931.65
13%
8%
96

2014

202647
18
19752
14339
1097.333
9%
10%
47
Web site:http://portal.just.ro/311/SitePages/prezentare.aspx
Adresă email:judecatoria-slatina@just.ro
Telefon:0249435526
Fax:0249432663
Program:...
Adresă:Slatina, Str. Lipscani nr. 49, Cod postal 230079, Jud. Olt
vezi toti judecatorii