Judecătoria TIMIŞOARA

25 / 176
cf. indicelui de performanta

Indicatori

2013

2014

Performanță: 68.78% 63.75%
Siguranță: 81.79% 88.20%
Operativitate: 90.55% 79.08%
Încărcătură: 97.86% 97.83%

INDICATORI

Populație deservită:
Nr. judecători:
Stoc dosare:
Nr. dosare soluționate:
Încărcătură pe judecător:
Indice de atacabilitate:
Indice de casare:
Durată în zile:

2013

460432
51
46256
37142
984.17
13%
8%
63

2014

460432
52
51894
40264
997.9615
9%
10%
40
Web site:http://portal.just.ro/325/SitePages/prezentare.aspx
Adresă email:jud-timisoara@just.ro, jud-timisoara-reg@just.ro
Telefon:0256/498054, 0256/494650, 0256/494651
Fax:0256/490525
Program:REGISTRATURA- camera 8, parter: LUNI-VINERI între orele 8.30 şi 12.30 ARHIVA – camera 9, parte: LUNI-JOI între orele 8.30 şi 12.30 BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII CU PUBLICUL – camera 21, parter: LUNI-MIERCURI ŞI VINERI între orele 10.00 şi 14.00; JOI între orele 10.00 şi 14.00 şi 15.00 şi 18.00 SECTORUL DE ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII - camera 16, parter: LUNI ŞI JOI între orele 12.00 şi 14.00 – eliberare acte
Adresă:Timişoara, P-ța Tepeș Vodă nr. 2A, Cod poştal 300055, Judeţul Timiş
vezi toti judecatorii