Tribunalul BRĂILA

15 / 42
cf. indicelui de performanta

Indicatori

2013

2014

Performanță: 40.80% 83.45%
Siguranță: 50.35% 72.07%
Operativitate: 70.92% 86.85%
Încărcătură: 83.61% 84.49%

INDICATORI

Populație deservită:
Nr. judecători:
Stoc dosare:
Nr. dosare soluționate:
Încărcătură pe judecător:
Indice de atacabilitate:
Indice de casare:
Durată în zile:

2013

321212
23
12107
8228
827.61
48%
7%
175

2014

321212
21
10459
7947
735
48%
10%
89
Web site:http://portal.just.ro/113/SitePages/prezentare.aspx
Adresă email:tr-braila@just.ro, tr-braila-brp@just.ro
Telefon:Centrala: 0239/613975, 0239/613976 Secretariat: 0239/613370
Fax:0239/612608
Program:Program de lucru: între orele 7.30 şi 15.30 Arhiva instanţei: luni – vineri orele 8-12 Arhiva veche a tribunalului: zilnic în orele de program ; Primiri de acţiuni de către şefii de secţii: luni – vineri orele 12-15; Prim grefier şi grefierii şefi de secţie: zilnic în orele de program; Grefieri sindici Program lichidatori şi justiţiabili luni - vineri orele 1000 ÷ 1200 Program arhiva veche vineri orele 1100 ÷ 1300 Biroul de Informare şi Relaţii Publice: program de audienţe - miercuri orele 12-14
Adresă:Strada CĂLĂRAŞILOR NR.47, localitatea Brăila, Judeţul Brăila, cod 810017
vezi toti judecatorii