Tribunalul BRAŞOV

30 / 42
cf. indicelui de performanta

Indicatori

2013

2014

Performanță: 46.39% 68.87%
Siguranță: 54.89% 66.60%
Operativitate: 65.54% 66.43%
Încărcătură: 88.89% 90.43%

INDICATORI

Populație deservită:
Nr. judecători:
Stoc dosare:
Nr. dosare soluționate:
Încărcătură pe judecător:
Indice de atacabilitate:
Indice de casare:
Durată în zile:

2013

549217
42
25618
16789
890.98
48%
7%
158

2014

549217
41
21060
13341
733
48%
10%
110
Web site:http://portal.just.ro/62/SitePages/prezentare.aspx
Adresă email:trbrasov@just.ro
Telefon:0268/419615
Fax:0268/418054
Program:Prim grefier (cam.62 interior 121): Luni-Vineri: 8:00-16:00 Biroul de Informații și Relații Publice (cam. 38 interior 113) :Luni-Vineri: 8:30-12:00, Marți: 15:00-18:00 Registratura acțiuni /Repartizare ECRIS (cam. 7 bis interior 222): Luni- Vineri: 8:30-12:30 Registratura primiri acte (cam. 7 interior 351): Luni- Vineri: 8:30-12:30 Arhiva: Luni- Vineri: 8:30-12:30 Biroul de Executari penale (cam. 92 interior 355): Luni- Vineri: 8:30-12:30 Apostile (cam. 4 interior 352): Luni, Miercuri, Vineri: 10.00-12.00 (primiri acte), 14:00- 16:00 (eliberări acte)
Adresă:Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 45, Cod poştal 50009
vezi toti judecatorii