Tribunalul COVASNA

24 / 42
cf. indicelui de performanta

Indicatori

2013

2014

Performanță: 49.70% 77.06%
Siguranță: 66.41% 73.33%
Operativitate: 74.12% 74.52%
Încărcătură: 79.27% 83.45%

INDICATORI

Populație deservită:
Nr. judecători:
Stoc dosare:
Nr. dosare soluționate:
Încărcătură pe judecător:
Indice de atacabilitate:
Indice de casare:
Durată în zile:

2013

210177
14
6101
4522
585
48%
7%
114

2014

210177
14
4537
3150
439
48%
10%
101
Web site:http://portal.just.ro/119/SitePages/prezentare.aspx
Adresă email:tr.covasna@just.ro
Telefon:0267-311606
Fax:0267-316053, 0267-315195
Program:Programul de funcţionare a instanţei: 8.00 – 16.00 Arhiva şi registratura: luni-joi: 9.00-13.00; marţi: 15-17; vineri: 10-12 Biroul de informare şi relaţii publice-audienţe: marţi: 9:00-10:00; joi: 9:00-10:00
Adresă:Sf. Gheorghe, Str. Kriza János nr.2, cod 520023
vezi toti judecatorii