Tribunalul IAŞI

20 / 42
cf. indicelui de performanta

Indicatori

2013

2014

Performanță: 52.02% 79.99%
Siguranță: 60.74% 72.33%
Operativitate: 64.40% 63.24%
Încărcătură: 90.90% 91.69%

INDICATORI

Populație deservită:
Nr. judecători:
Stoc dosare:
Nr. dosare soluționate:
Încărcătură pe judecător:
Indice de atacabilitate:
Indice de casare:
Durată în zile:

2013

772348
52
36545
21853
1143.31
48%
7%
136

2014

772348
52
33354
19586
993
48%
10%
80
Web site:http://portal.just.ro/99/SitePages/prezentare.aspx
Adresă email:tr-iasi-info@just.ro, tr-iasi-pgref@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură administrativă)
Telefon:232,260,600
Fax:232,219,660
Program:Birou de Informare şi relaţii publice: luni - vineri: 9 – 12; Joi: 16 - 19 Registratura: luni – vineri:9 - 11 avocaţi ; 11 - 13 justiţiabili Arhiva: luni, marţi, miercuri, vineri: 9 – 13; joi: 9 -13, 14 -17
Adresă:sediu principal - Palatul de Justiţie din Iaşi, pe str. Anastasie Panu nr. 25; sediu secundar - str. Nicolae Gane, nr. 20A, Iaşi, în care îşi desfăşoară activitatea doar Biroul Judecătorului Sindic – Insolvenţă
vezi toti judecatorii