Tribunalul ILFOV

37 / 42
cf. indicelui de performanta

Indicatori

2013

2014

Performanță: 30.91% 58.88%
Siguranță: 58.48% 75.61%
Operativitate: 50.73% 71.06%
Încărcătură: 80.14% 68.88%

INDICATORI

Populație deservită:
Nr. judecători:
Stoc dosare:
Nr. dosare soluționate:
Încărcătură pe judecător:
Indice de atacabilitate:
Indice de casare:
Durată în zile:

2013

388738
17
13123
6288
1428.65
48%
7%
144

2014

388738
14
16936
9360
2160
48%
10%
114
Web site:http://portal.just.ro/93/SitePages/prezentare.aspx
Adresă email:tr-ilfov-brp@just.ro
Telefon:021/312.23.43; 0372.21.88.16
Fax:0372.21.88.16 ; 021/312.23.51
Program:Arhiva si registratura civila : zilnic orele 09:00-13:00 Arhiva si registratura penala: zilnic orele 09:00-13:00
Adresă:Jud. Ilfov, Or. Buftea, Str. Ştirbei Vodă nr. 24
vezi toti judecatorii