Despre

Platforma onoratainstanta.ro reprezintă finalitatea proiectului Open Justice 2.0 for Romania, ce vizează elaborarea unei metodologii de evaluare a predictibilităţii actului de justiţiei pe baza unor indicatori cantitativi şi calitativi şi a unei analize cu privire la relevanţa datelor astfel obţinute în vederea formulării unor politici publice în domeniu. Platforma urmăreşte totodată să contribuie la sporirea transparenţei actului de justiţie, aducându-şi astfel aportul şi la creşterea încrederii cetăţenilor în sistemul de justiţie în ansamblul său.

CINE

Proiectul a fost iniţiat de asociaţia Funky Citizens, cu sprijinul Fundaţiei Konrad Adenauer, Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est. Ni s-a alăturat în dezvoltarea platformei Fundaţia Ceata, prin Andrei Petcu.

ECHIPA

Andrei Petcu, Alex Morega, Daniel Vrăbioiu – IT

Codru Vrabie – cercetare şi conţinut

Alina Calistru – cercetare şi culegere date

Elena Calistru – management proiect

Cosmin Pojoranu – comunicare şi design

Mii de mulţumiri se îndreaptă către domnii Andrei Avram (pentru ajutor în a fi la standard când vine vorba de prezentare), Mircea Kivu (pe partea de dezvoltare a metodologiei), Radu Andrei (pentru alergătură şi organizarea evenimentelor), Dani Sandu (pentru ajutorul dat în calcularea indicatorilor), Doru Toma (pentru ghidare şi răspuns la telefon oricând şi pentru orice), Petre Tudor (pentru ajutor nocturn întru ale bazelor de date).

 

Ne puteți contacta la weare@funkycitizens.org

 

MOTIVAȚIE

În România au fost făcute eforturi semnificative și vizibile la nivel legislativ și instituțional pentru combaterea corupției și reformarea sistemului de justiţie, în contextul integrării în Uniunea Europeană și a. Cu toate acestea, chiar și după ani de reformă, în țara noastră încă predomină o lipsă de viziune în administrarea sistemului de justiţie, ceea ce face ca statul de drept să fie încă pe deplin consolidat și actul de justiție să nu fie întotdeauna previzibil.

Proiectul abordează problemele legate de reforma justiției, diferențiind între două categorii de intervenții: reforma procesului ce ține de actul de justiție și eficacitatea actului de justiție (rezultatele constând în procese, decizii etc.). Până în prezent, discursul public a fost axat în special pe rezultatele sistemului de justiţie (ex. câte cazuri de înaltă corupție au fost soluționate)

OBIECTIVE SPECIFICE

Dezvoltarea unei metodologii prin care să evaluăm predictibilitatea actului de justiție, prin trei indicatori principali: durată, jurisprudență, performanța magistraților.

Sporirea transparenței, prin punerea la dispoziție a datelor prin intermediul unei platforme interactive, prietenoase și comprehensive.

Promovăm prin advocacy standarde în asigurarea unui act de justiție predictibil, în parteneriat cu autoritățile responsabile cu gestionarea sistemului de justiţie.

GRUPURI ŢINTĂ

Cetățeni – sporirea încrederii în sistemul de justiţie pentru vizitatorii website-ului

Magistrați – vor fi direct vizaţi de informaţiile website-ului, beneficiind de o platformă complexă care oferă imaginea performanţei sistemului judiciar

Factorii de decizie din sistemul de justiţie – participanți la acțiunile de cercetare și advocacy

DESPRE PLATFORMĂ

Onorată instanță este un program liber. Programul poate fi folosit, distribuit, modificat iar modificările pot fi distribuite fără nicio restricție. Codul sursă este distribuit sub licență AGPLv3 și poate fi găsit aici.

DESPRE DATE

Datele statistice sunt obţinute din următoarele surse:

  • Consiliul Superior al Magistraturii - Raport privind starea justiţiei 2013 şi răspunsuri la solicitări făcute în baza legii 544/2001
  • Ministerul Justiţiei - portal.just.ro
  • Institutul Naţional de Statistică - www.recensamantromania.ro