Dicționar legalez-român

Aceste informații sunt destinate publicului și nu constituie consultanță juridică. La nevoie, consultați un avocat. Sursa inițială: Consiliul Superior al Magistraturii, 2008. „Glosar de termeni juridici” în cadrul Proiectului PHARE Transparența actului de justiție. Varianta finală a dicționarului este rezultatul muncii echipei de la Funky Citizens, alături de voluntarele noastre, Iulia Călinescu și Bianca Beu.

 

Legaleză

Română

ABATERE

încălcarea dispozițiilor cu caracter administrativ sau disciplinar, prevăzută de legi (sau alte norme) și care atrage după sine sancțiuni disciplinare sau contravenționale

ai greșit, frate! încă nu e foarte grav, dacă nu-i spune „infracțiune”

ABROGARE

anularea unei legi sau a unei dispoziții legale și care are ca rezultat scoaterea din vigoare, în tot sau în parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeași valoare juridică sau de o valoare juridică superioară

puf!, gata, nu mai e!

ABȚINERE

situația în care judecătorul, procurorul, grefierul sau expertul care se află într-unul din cazurile de recuzare prevăzute de lege declară aceasta și este înlocuit dacă se constată că nu poate să participe în proces (de ex. este rudă cu una dintre părțile din proces)

se retrage, ca să nu-i zică lumea c-a fost pe nașpa

ABUZ DE DREPT

exercitarea unui drept împotriva scopului lui economic și social, a legii sau regulilor de conduită socială

te folosești de ceva mișto din lege, da’ ca să-ți bați joc de ăia

ABUZ ÎN SERVICIU

fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos cauzând astfel o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, precum şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

la fel k violu’, numa’ că cu legea

ACCES LA INFORMAȚII

dreptul persoanei de a avea acces la orice documentaţie de interes public

când vrei tu să știi, c-așa vrei tu

ACCESIUNE

încorporarea materială a unui bun considerat mai puțin important în altul mai important, cu efectul dobândirii dreptului de proprietate asupra primului bun de către proprietarul celui de-al doilea (ex. cumpărătorul unui set de mobilier dobândește și oglinda încorporată în el).

clar e ceva moka, numa’ că e cumva neașteptat

ACORD

reprezintă consimțământul la ceva, înțelegerea dintre două sau mai multe părți pentru încheierea unui act juridic

am bătut palma, avem un „deal”

ACT

document elaborat de o autoritate, prin care se atestă un fapt, o obligație, identitatea cuiva

hârtie cu ștampilă și cu semnătură, gen

ACT AUTENTIC

mijlocul de probă din categoria înscrisurilor, care s-a încheiat cu solemnitățile cerute de lege, de către un funcționar public, care are dreptul de a funcționa în locul unde s-a încheiat actul

tot așa, hârtie cu semnătură și ștampilă, da’ în original

ACT DE SESIZARE

actul prin care este sesizat organul de urmărire penală sau se dispune trimiterea în judecată a inculpatului. Actul de sesizare al instanței îl constituie rechizitoriul sau plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazurile prevăzute de lege

cum ar fi plângere la poliție sau la parchet, să-l ia cu duba; numa' că rechizitoriul îl face procuroru'

ACT JURIDIC CIVIL

manifestare de voință cu intenția de a produce efecte juridice, adică de a crea, modifica ori stinge un raport juridic civil

orice fel de contract, frate!

ACT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ

mijloc de probă din categoria înscrisurilor, încheiat între părți, fără prezența unui funcționar public, dar care cuprinde, pe lângă conținut și semnătura părților, elemente necesare pentru valabilitatea lui

o chitanță de mână sau orice ai semnat, mai puțin autografele

ACTIV PATRIMONIAL

totalitatea bunurilor şi a creanţelor susceptibile de evaluare bănească din patrimoniul unei persoane.

tot ce ai tu din care se pot scoate bani

ACTE PREMERGĂTOARE

actele procedurale, efectuate în scopul de a completa informațiile pe care le au organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea unei infracțiuni

acțiuni ale poliției și procurorilor, nu neapărat hârtii cu semnături, da' tot pe-acolo

ACȚIUNE CIVILĂ

mijlocul legal cel mai important de protejare (prin constrângere judiciară) a drepturilor civile încălcate sau a intereselor ocrotite de lege; posibilitatea reclamantului de a obține recunoașterea sau realizarea dreptului său contestat, încălcat, nerespectat, prin constrângerea judiciară a pârâtului

când dai pe cineva în judecată, posibil chiar statul, poliția, o instituție nașpa; rezultatul e că, data viitoare, poate se gândește de două ori înainte de-a face vreo nefăcută

ACTIUNE CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL

mijlocul legal prin care persoana care a suferit o pagubă ca urmare a infracțiunii săvârșite, solicită despăgubiri în vederea reparării pagubei

dacă tot au prins hoțul, vrei să-ți iei și telefonul înapoi, nu?

ACȚIUNE ÎN CONSTATAREA NULITĂȚII ABSOLUTE A
UNUI ACT JURIDIC

mijloc procedural de valorificare a dreptului de a cere în justiție desființarea retroactivă a unui act juridic lovit de nulitate absolută (poate fi intentată de oricare din părți, de către procuror și de către orice persoană interesată, oricând, fiind imprescriptibilă)

dacă hârtia aia nu valorează nimic, cer să fie declarată nulă (și pot face asta oricând)

ACȚIUNE ÎN JUSTIȚIE

mijlocul legal (sub forma unei cereri) prin care se aduce înaintea instanței conflictul de drepturi născut din încălcarea unei norme, și prin care se solicită constatarea sau realizarea unui drept, fiind condiția necesară ca o instanță să judece

când dai pe cineva în judecată, când îi deschizi cuiva un proces; rezultatul e că-ți câștigi dreptatea

ACȚIUNE ÎN REVENDICARE

acțiunea prin care proprietarul care a pierdut posesia asupra unui bun individual determinat, cere instanței să i se stabilească dreptul de proprietate asupra bunului și să redobândească posesia lui de la cel care îl stăpânește fără drept

dacă era al meu, să mi-l dea înapoi!

ACȚIUNE PENALĂ

mijlocul prevăzut de lege prin care se realizează, în justiție, tragerea la răspunderea penală a persoanelor care au săvârșit infracțiuni și pedepsirea acestora, pusă în mișcare prin actul de inculpare prevăzut de lege (ordonanța procurorului sau rechizitoriul de trimitere în judecată, dacă acțiunea penală nu a fost pusă în mișcare în cursul urmăririi) și care constituie mijlocul de sesizare a instanței, în vederea judecății

când dai pe cineva în judecată, când îi deschizi cuiva un proces; rezultatul e că poate merge la pușcărie

ALIBI

dovada sau mijlocul de apărare prin care o persoană dovedește că nu ar fi putut săvârși infracțiunea (de ex. dovedește că se afla în alt loc)

n-am fost io, că nu eram acia

AMENDĂ

sancțiunea administrativă, contravențională, fiscală sau civilă care constă în obligația autorilor unor fapte ilicite, de a plăti o sumă de bani care se face venit la bugetul de stat

nu-i chiar nota de la bar, da’ ai greșit, așa că tot e de plătit bani, mă-nțelegi?

AMENDĂ CIVILĂ

sancţiune de drept procesual civil aplicată de către instanţa judecătorească în vederea constrângerii debitorului la îndeplinirea unei obligaţii iniţiale de a face, constând în plata unei sume de bani către stat, sumă stabilită pe zi de întârziere până la executarea obligaţiei

sângerezi la buzunare, până faci ce-ai zis că faci!

AMENDĂ CONTRAVENȚIONALĂ

sancţiune principală ce se aplică pentru comiterea unei contravenţii.

n-ai greșit atât de tare, tot te arde-n buzunare!

AMENDĂ JUDICIARĂ

reprezintă sancțiunea ce se aplică de către organul de urmărire penală prin ordonanță și de instanța de judecată, prin încheiere, persoanei care, în cursul procesului a săvârșit o abatere judiciară dintre cele prevăzute de legea procesuală

dacă n-ai fost cuminte în sala de judecată, dacă ai vorbit urât cu judecătorii, plătești, deh!

AMENDĂ PENALĂ

pedeapsa principală, alternativă cu pedeapsa închisorii, ce constă în suma de bani pe care este obligat să o plătească cel condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni

dai un ban da’ stai … afară

AMNISTIE

act de clemență a puterii legislative (Parlamentul României) prin care se înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârșită, cauză care înlătură răspunderea penală alături de prescripția răspunderii penale, lipsa plângerii prealabile și împăcarea părților. Ea se acorda prin lege și, dacă intervine înainte de condamnare, înlătură răspunderea penală, iar dacă intervine după condamnare înlătură și executarea pedepsei, precum și celelalte consecințe ale condamnării. Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranță, educative și asupra drepturilor persoanei vătămate (nu înlătură acțiunea civilă)

o formă de iertare a infracțiunii—îți dai seama câți o să iasă?, păi n-o să mai avem loc la terase, nenică!

ANULARE

sancțiune civilă ce constă în desființarea retroactivă, prin hotărâre judecătorească, a unui act juridic lovit de nulitate relativă

ca și cum n-ar fi existat

ARHIVĂ

totalitatea actelor, dosarelor, documentelor unei instituţii, unui oraş etc. care se referă la activitatea acestora.

o cârcă de dosare și hârțogăraie

ARHIVA INSTANŢEI

serviciu administrativ al instanţei de judecată unde se păstrează, în dulapuri speciale, pe termene fixate (zilele când urmează să aibă loc judecata) dosarele aflate în curs de judecată, iar cele judecate în locuri special amenajate

tot o cârcă, da’ ordonată!

APEL

calea de atac ordinară cu care pot fi atacate toate sentințele, cu excepțiile prevăzute de lege, fiind al doilea grad de jurisdicție asupra fondului cauzei

ăștia au greșit, las’ că mă duc mai sus, să le-arate judecătorii ăia care știu mai multă carte!

APROD

persoana ce îndeplineşte funcţii administrative la instanţele de judecată, aduce la îndeplinire dispoziţiile instanţei în legătură cu păstrarea ordinii şi a solemnităţii dezbaterilor.

un fel de jandarm al instanței

ARESTARE PREVENTIVĂ

măsura procesuală luată de judecător în condițiile expres prevăzute de Codul de procedură penală, constând în privarea de libertate a unei persoane pentru a asigura desfășurarea procesului penal în vederea realizării scopului acestuia

la mititica, până se judecă; după judecată, dacă ești vinovat, te transferă la răcoare, mă-nțelegi?

AREST LA DOMICILIU

măsura procesuală preventivă care se dispune de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, de către judecătorul de cameră preliminară sau de către instanţa de judecată, în situaţia în care există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea că o persoană a săvârşit o infracţiune şi dacă este necesară în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni

stai acasă cu brățara la picior, cum ai văzut în filme; da’ cine-ți ia țigări?!

AUDIERE

act procedural ce constă în ascultarea părților, a martorului, a expertului, pe parcursul procesului, în modul și în condițiile prevăzute de lege

ziceți, domnu’, vă ascultăm cu interes

AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT

principiu juridic potrivit căruia hotărârile judecătorești definitive capătă autoritate (putere) de lucru judecat, nemaiputând fi atacate decât prin căile de atac extraordinare. Hotărârile judecătorești definitive devin executorii și împiedică o nouă urmărire pentru aceeași faptă, chiar dacă acesteia i s-ar da o nouă încadrare juridică

adică nu vii tu acuma să dai peste cap ce-a hotărât un judecător, da?

AUTOR NECUNOSCUT

persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit o faptă prevăzută de legea penală, dar despre care nu se cunosc detalii, cu privire la care s-a facut sesizarea organului judiciar

vorba lu' Nenea Iancu: „ăla io, ăla io, ăla niciunu'!”

AUTORITATE TUTELARĂ

organ al administraţiei publice căruia îi revin atribuţiile privitoare la organizarea tutelei, la supravegherea, controlul şi îndrumarea modului în care se desfăşoară activitatea de ocrotire a minorilor

un fel de mama ta și tata tău, plus bunicii, la pachet, da’ sub formă de instituție publică

AUTOSESIZARE

modalitatea organului de urmărire penală de a se sesiza din oficiu ori de câte ori constată prin mijloace proprii, altele decât denunţul sau plângerea, săvârșirea unei infracţiuni

dacă vrea mușchiu’ lui de organ, se autosesizează, na!

AVERE ILICITĂ

avere obţinută prin mijloace interzise de legea penală

știi și tu de unde vin banii și casele-alea, da’ nu vrei să recunoști c-ai încălcat legea

AVERE NEJUSTIFICATĂ

avere a cărei provenienţă nu poate fi justificată din punct de vedere legal

nici tu nu mai știi de unde-ai scos banii ăia sau de unde ți-a crescut o casă-n curte :P

BUNĂ CREDINȚĂ

obligația de comportament conform cu regulile de conviețuire, care revine părților la încheierea și executarea unei convenții

cum vrem cu toții, să fie bine, ca să nu fie rău!

BUNE MORAVURI

constituie ansamblul normelor de conduită, cu caracter moral, la care legea civilă face uneori trimitere pentru a fi luate în considerare de către instanță, ca un criteriu de apreciere a caracterului imperativ al unor texte de lege, a caracterului ilicit al unei cauze sau al unor condiții contractuale

cum ar fi trebuit să stea lucrurile, ca să fie cu adevărat bine pentru toată lumea, băi, nene!

BUNURI

obiecte cu o valoare economică, în privința cărora se pot constitui drepturi și obligații patrimoniale

bani, bijuterii, tablouri, d-astea...

BUNURI COMUNE

bunurile dobândite în timpul căsătoriei de oricare dintre soți care, de la data dobândirii lor, sunt bunuri ale ambilor soți. La desfacerea căsătoriei bunurile comune fac obiectul partajului

ce-am luat amândoi, se-mparte pe din doi!

BUNURI IMOBILE

bunuri care au o așezare fixă, stabile, care nu pot fi mutate dintr-un loc în altul fără să-și piardă destinația inițială sau identitatea (ex.: terenuri, clădiri)

case, terenuri, apartament la bloc, vilă la munte...

BUNURI MOBILE

bunuri care nu au o așezare fixă, stabilă (care poate fi mișcat dintr-un loc în altul prin forța proprie sau cu concursul unei energii străine, fără să-și piardă valoarea economică)

telefoane, mașini, televizoare, frigidere...

CALE DE ATAC

mijloc procedural prin intermediul căruia părţile interesate sau procurorul au posibilitatea de a solicita şi obţine desfiinţarea hotărârilor judecătoreşti nelegale sau netemeinice. Prin căile de atac ordinare (apel) se exercită un control judiciar asupra hotărârilor judecătoreşti nedefinitive

ăștia au greșit, las’ că mă duc mai sus, să le-arate judecătorii ăia care știu mai multă carte!

CALE EXTRAORDINARĂ DE ATAC

prin căile de atac extraordinare (recurs, contestaţie în anulare, revizuire) controlul judiciar este exercitat asupra hotărârilor judecătoreşti definitive

ăștia au greșit, las’ că mă duc mai sus, să le-arate judecătorii ăia care știu mai multă carte!

CAMERĂ PRELIMINARĂ

instituţie de drept procesual penal menită să contribuie la reducerea duratei proceselor şi simplificarea procedurilor judiciare penale. Prin procedura camerei preliminare se urmăreşte rezolvarea chestiunilor ce ţin de legalitatea trimiterii în judecată şi de legalitatea administrării probelor, asigurându-se premisele pentru soluţionarea cu celeritate a cauzei în fond.

să ne zică dacă ne primesc la judecată!

CAPACITATE DE EXERCIȚIU

aptitudinea persoanelor cu voinţă conştientă şi discernământ de a încheia acte juridice civile, de a dobândi drepturi şi de a-şi asuma obligaţii prin acte juridice proprii

sunt major, sunt vaccinat, fac ce vreau!

CAPACITATE DE FOLOSINȚĂ

calitatea omului de a fi subiect de drept, aptitudinea sa de a fi titular de drepturi și obligații; aptitudinea  persoanei juridice de a avea drepturile și obligațiile în concordanță cu scopul avut în vedere la înființarea ei

de când ești prunc și pân’ la bătrânețe

CAUȚIUNE

suma de bani pe care trebuie să o depună inculpatul ca garanție că va respecta obligațiile ce-i revin în timpul liberării provizorii

și dacă te crede judecătorul pe cuvânt, tot tre’ să mai dai un ban

CAUZE JUSTIFICATIVE

stări, situaţii cazuri, împrejurări prevăzute de legea penală şi a căror existenţă, în timpul săvârşirii unei fapte incriminate, fac ca aceasta să nu constituie infracţiune (ex. starea de necesitate, legitima apărare)

iexistă o explicație!

CAUZE DE NEIMPUTABILITATE

cauze personale care înlătură vinovăția ca trăsătură esențială a infracțiunii (ex. constrângerea, minoritatea)

da’ io am fost și bolnav când eram mic, ce mai vrei de la mine?

CAZ FORTUIT

cauză generală care înlătură răspunderea pentru fapta generată de un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat

norocul unuia, ghinionul altuia

CERCETARE PENALĂ

activitatea desfăşurată în cadrul urmăririi penale de către organele de cercetare penală, constând, printre altele, în strângerea probelor, identificarea infractorului şi stabilirea răspunderii acestuia

ce-a’ făcut, Bo$$?

CERERE

sesizare adresată unui organ de jurisdicție sau unui alt organ de stat pentru valorificarea, recunoașterea sau apărarea unui drept

plângere, lăcrămație, petiție, jalbă

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

act procedural prin care se pune în mişcare acţiunea civilă şi se învesteşte instanţa cu soluţionarea acesteia

cum ajungi la judecată

CERERE RECONVENŢIONALĂ

mijlocul procedural prin care pârâtul dintr-un proces pendinte formulează pretenţii proprii împotriva reclamantului

mă pârăști, te pârăsc și eu pe tine

CLAUZĂ ABUZIVĂ

clauza contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul şi care prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract creează, în detrimentul consumatorilor şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor

steluța de pe ultima pagină, scrisă cu font de 3

CIRCUMSTANȚE ATENUANTE

stări, situaţii, împrejurări avute în vedere la individualizarea judiciară a pedepselor care atrag o diminuare a sancţiunii

te-nțeleg, plătești mai puțin, da’ nu te iert!

CIRCUMSTANȚE AGRAVANTE

stări, situaţii sau împrejurări care reflectă un grad de pericol social mai ridicat al faptei ori periculozitate mai mare a infractorului şi care atrag o agravare a pedepsei

hai ca-i groasă rău, nu scapi deloc ușor

CLAUZĂ CONTRACTUALĂ

stipulație inclusă de părți, în virtutea principiului libertății convențiilor, în conținutul contractului lor

ce scrie în contract că ai dreptul să faci ori că te obligă să faci

CLASARE

modalitate de încetare a procesului penal, în faza de urmărire penală

pfiu, bine c-am scăpat!

CLAUZĂ PENALĂ

stipulaţie contractuală prin care părţile evaluează anticipat cuantumul despăgubirilor ce vor fi datorate de partea în culpă, în cazul neîndeplinirii ori îndeplinirii defectuoase a obligaţiilor asumate

dacă nu te ții de treabă, vei plăti

COMPETENȚĂ

capacitatea dată de lege unei instanțe de a soluționa anumite litigii sau de a rezolva anumite cereri

dacă poate sau nu poate să judece chestiunea

COMPETENȚĂ MATERIALĂ

este de două feluri: competența materială funcțională, care se stabilește după felul atribuțiilor jurisdicționale ce revin fiecărei categorii de instanțe și competența materială procesuală, care se stabilește în raport de obiectul, valoarea sau natura litigiului dedus judecății

dacă poate sau nu poate să judece chestiunea—după cum s-a întâmplat; după ce anume s-a întâmplat

COMPETENȚĂ TERITORIALĂ

capacitatea unei instanțe de a soluționa anumite litigii sau de a rezolva anumite cereri, din punct de vedere al teritoriului arondat acesteia prin lege, și care se determină în funcție de domiciliul sau sediul părților din cauza dedusă judecății

dacă poate sau nu poate să judece chestiunea—după locul unde s-a întâmplat

COMPLET DE JUDECATĂ

numărul de judecători prevăzut de lege care participă la judecarea unor categorii de cauze într-un anumit stadiu (trei judecători formează completul de recurs, doi judecători formează completul de apel, un judecător de obicei, formează completul de prima instanță)

echipă de judecători care lucrează împreună

COMPLICE

participantul care, cu intenţie, înlesneşte sau ajută în orice mod la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau care promite, înainte sau în timpul săvârşirii faptei, că va tăinui bunurile provenite din aceasta sau că va favoriza pe făptuitor, chiar dacă, ulterior, promisiunea nu este îndeplinită

tovarăș de rele

CONFLICT DE COMPETENȚĂ

situație apărută atunci când două sau mai multe organe judiciare sunt competente în a soluționa o cauză (conflict pozitiv) sau atunci când două sau mai multe organe judiciare sunt necompetente să o soluționeze (conflict negativ)

ia să vedem, ai dreptul să judeci tu chestiunea asta?, sau altă instanță?

CONFLICTUL DE LEGE

situaţia în care un raport juridic devine susceptibil de a i se aplica două legi aparţinând, de regulă, unor sisteme de drept din state diferite.

ia să vedem, care-i legea aplicabilă?

CONTROL JUDICIAR

măsura preventivă neprivativă de libertate, în cadrul căreia inculpatul se bucură de libertatea fizică, dar este supus, prin instituirea unui ansamblu de obligaţii şi interdicţii, unui control al autorităţii judiciare

liber, da’ ținut din scurt

CONTESTAȚIE

mijloc procedural prin intermediul căruia partea interesată solicită organelor de jurisdicţie competente desfiinţarea hotărârilor sau măsurilor luate de anumite autorităţi sau instituţii

nu-s de acord, nu-mi place așa!

CONTESTAȚIE LA EXECUTARE

mijloc procedural special prin care persoana interesată sau care a fost vătămată prin executare poate obţine desfiinţarea actelor de executare

nu-s de acord, nu-mi place cum se-ntâmplă!

CONTESTAȚIE ÎN ANULARE

cale extraordinară de atac prin care partea interesată solicită, în cazurile prevăzute de lege, instanţei competente să retracteze o hotărâre irevocabilă

nu-s de acord, n-a fost bine, ia-o-napoi!

CONDAMNARE (CU EXECUTARE sau CU SUSPENDARE)

soluţie pe care o pronunţă instanţa de judecată printr-o hotărâre judecătorească şi care constă în aplicarea unei pedepse; executarea condamnării poate fi suspendată pe un anumit termen şi sub anumite condiţii

nota de plată pe care ți-o dă judecătorul pentru ce-ai făcut

CONFISCARE


 

trecere gratuită (ca măsură de siguranță sau ca sancțiune) în patrimoniul statului, în temeiul unei hotărâri judecătorești, a unui bun sau a tuturor bunurilor aparținând unei persoane

ți-am luat și capra, și varza, pe care i le-ai furat vecinului

CONFISCARE EXTINSĂ

măsură ce vizează alte bunuri decât cele care au legătură cu o infracțiune specifică, cu privire la care instanța are convingerea că provin din activități infracționale distincte de cele care formează obiectul cauzei penale

ți-am luat și varza, și capra care-o ținea în gură, că amândouă erau ale lupului cu care te-ai înhăitat

CRIMINALISTICĂ

ştiinţa care studiază metodele, mijloacele tehnice şi procedeele tactice destinate descoperirii, cercetării infracţiunilor, identificării persoanelor implicate în săvârşirea lor şi prevenirii faptelor antisociale

CSI: New York, Miami, București

CRIMINOLOGIE

ştiinţă care studiază starea, dinamica şi cauzele criminalităţii în scopul elaborării măsurilor de prevenire şi combatere a acesteia

tot un fel de sociologi, da’ mai ciudați

CONEXARE

unirea a două sau mai multe cauze, legate între ele prin interesul general al unei bune administrări a justiţiei în faţa aceleiaşi instanţe, pentru a fi soluţionate împreună

dacă-s la fel, le judecăm deodată

CONFLICT DE INTERESE

un funcționar public este în conflict de interese atunci când, în virtutea funcției publice pe care o ocupă ia o decizie sau participă la luarea unei decizii cu privire la care are și un interes personal

și-n căruță și-n teleguță nu se poate!

CONSULTARE PUBLICĂ

dialog între cetățeni și o autoritate publică, în legătură cu un proiect de hotărâre, decizie sau de act normativ de interes pentru întreaga comunitate

un fel de masă rotundă, da’ fără pișcoturi

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

ansamblul mijloacelor juridice utilizate de orice persoană interesată în soluţionarea pe cale jurisdicţională a litigiilor administrative

când te iei la trântă cu o instituție publică

CONTRAVENIENT

persoană fizică sau juridică vinovată de săvârșirea unei contravenții

nu chiar certat cu legea, că încă-și mai vorbesc, așa, peste umăr :P

CONTRAVENȚIE

faptă de un pericol social mai redus decât infracțiunea, săvârșită cu vinovăție și prevăzută de legile speciale civile

greșeală pentru care, foarte probabil, o să-ți iei o amendă

CORUPȚIE

abuzul puterii (de decizie) încredințate, cu scopul de a obține un beneficiu personal (pentru sine sau pentru altul); definiția cuprinde infracțiunile de dare și luare de mită, cumpărare și trafic de influență, foloase necuvenite, respectiv mai multe forme de abuz în serviciu și conflict de interse

când șpăgarul îți cere de la obraz; când primește șpaga, chiar dacă n-a cerut-o; când ia o șpagă că știe pe cineva care te rezolvă; când își trage singur șpaga, dintr-un conflict de interese

CREANȚĂ

dreptul creditorului de a pretinde de la debitorul său să dea, să facă sau să nu facă ceva

dreptul de-a încasa o datorie

CREDIT

creanţă în cadrul unui raport juridic civil de obligații

ca la telefon, ai de unde lua sau consuma, da’ pe bază de contract

CREDITOR

persoană fizică sau juridică titulară a unui drept de creanță (care a dat bani cu împrumut sau care are de primit o datorie de orice natură)

cel de la care ai luat pe datorie

CULPĂ

formă a vinovăției, mai puțin gravă decât intenția, și care presupune că făptuitorul nu a prevăzut rezultatul faptei sale deși trebuia, sau putea să îl prevadă

ups, nu mi-am dat seama!

CUMPĂRARE DE INFLUENȚĂ

promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public, pentru a-l determina pe acesta din urmă să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri

când îi dai capra lupului, că ție-ți treb’e varza vecinului

CURTE DE APEL

instanţă cu personalitate juridică, în circumscripţia căreia funcţionează mai multe tribunale şi tribunale specializate

fiică de curte supremă, mamă de tribunal, bunică de judecătorie

CURTE SUPREMĂ

actuala Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie

Mam’mare, Mamițica și tanti Mița a instanțelor, într-una singură

CURTE DE

CASAȚIE

instanţa judecătorească unică şi supremă ce are rolul de a sigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti

doar Mam’mare a instanțelor

CURATELĂ

instituţie juridică prin care se realizează ocrotirea unor persoane fizice care, aflându-se în anumite situaţii speciale prevăzute de lege şi care nu sunt în măsură să-şi exercite drepturile şi să-şi apere interesele

când iei pe cineva în grijă

CURATOR

persoană căreia i s-a încredinţat ocrotirea unei persoane aflate într-o situație specială

cel care ia pe cineva în grijă

CUSTODIE

păstrare sau pază temporară a unor obiecte puse sub sechestru

când iei ceva în grijă

CUSTODE

persoană căreia i s-a încredinţat paza şi conservarea temporară a unor bunuri mobile asupra cărora s-au dispus măsuri asiguratorii

cel care ia ceva în grijă

DEBIT

datorie pe care o are o persoană (debitor) la o altă persoană (creditor)

datorie

DEBITOR

persoană fizică sau juridică care datorează creditorului mărfuri, sume de bani sau alte bunuri

datornic

DECLINARE DE COMPETENȚĂ

trimiterea unei cauze, de către instanţa de judecată sau organul de urmărire penală, atunci când constată că nu este competent să o soluţioneze, altei instanţe de judecată sau altui organ de urmărire penală, considerat competent

p-asta trebuie s-o rezolvi tu, nu eu!

DECIZIE

hotărâre prin care se soluţionează apelul, recursul, recursul în anulare, precum şi hotărârea pronunţată de instanţa de recurs în judecarea cauzei după casare

am zis, asta e!

DEZLEGAREA UNEI CHESTIUNI DE DREPT

prerogativă aparţinând Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în scopul aplicării uniforme a legii de către celalalte instanţe din România

dacă nu vă înțelegeți, las că face Mamițica lumină!

DENUNȚ

încunoștințarea făcută în fața organelor prevăzute de lege de către o persoană fizică sau juridică despre săvârșirea unei infracțiuni

când „ciripește” careva sau e unul supărat rău pe tovarăși

DISJUNGERE

operațiunea prin care o parte a unei cauze se desparte de restul ei, pentru a fi judecată separat, fie ca sancțiune procedurală a depunerii ei peste termen, fie ca o necesitate rezultată din mersul dezbaterilor

cum se mănâncă un elefant?—bucățică cu bucățică ;)

DISPOZIȚIE

prevedere obligatorie cuprinsă într-un act normativ; măsură luată de un organ ierarhic superior, obligatorie pentru organul ierarhic inferior căruia îi este comunicată

așa să faci, că de nu, jar mănânci!

DOBÂNDĂ

sumă de bani sau orice altă prestaţie, sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obligă drept echivalent al folosinţei capitalului

prețul banilor

DOL

formă a viciului de consimțământ care constă în existenţa unor mijloace viclene, frauduloase, folosite de una dintre părţile raportului juridic, pentru a o determina pe cealalta să fie de acord cu semnarea contractului, sau a oricărui act juridic civil

vrăjeală, înșelăciune

DOMENIUL PUBLIC

totalitatea bunurilor imobile şi mobile de interes general sau local, prevăzute de lege, asupra cărora statul şi/sau unităţile administrativ-teritoriale exercită atributele dreptului de proprietate publică

„a’ meu, a’ meu, a’ meu,” zice statul, „da’ ce păcat, nu pot să-l beu”

DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI

totalitatea bunurilor mobile şi imobile intrate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale prin modalităţile prevăzute de lege, având un rol important în realizarea veniturilor administraţiei

„a’ meu, a’ meu și pot să-l beu” :P

DOSAR

totalitatea înscrisurilor privitoare la un litigiu, existente la un anumit moment al activităţii procesuale, reunite în ordinea întocmirii sau administrării lor, într-o îmbrăcăminte din carton

cu șină, plic, tot coșmar

DREPT DE PREEMPȚIUNE

drept de care se bucură cineva printr-un contract sau printr-o lege, de a fi preferat dintre mai mulți cumpărători

un fel de premiant—cine n-ar vrea să fie tot timpul primul, eh?

DREPT DE PROPRIETATE

drept fundamental al omului ce permite acestuia să posede, să folosească și să dispună de un lucru

dacă-i al meu, fac ce vreau cu el!

DURATĂ

perioada de timp scursă de la înregistrarea unui dosar până la pronunțarea unei soluții

zile, săptămâni, luni

EREDE

moştenitor

urmaș

EROARE

falsa reprezentare a realităţii la încheierea unui act juridic civil

ai greșit, nu ți-ai dat seama

EXCES JUSTIFICAT

excesul de apărare, depăşirea limitelor unei apărari proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul, din cauza tulburării sau temerii sub imperiul căreia s-a aflat cel ce a săvârşit fapta pentru a înlatura atacul, constituind o cauză de imputabilitate

te-ai cam întins, da’ nu-i prea grav

EXCES SCUZABIL

depăşirea limitelor legitimei apărari, atunci cand nu este cauzată de tulburare sau temere, fiind o cauză legală atenuantă

chiar te-ai întins, deci tot vei primi pedeapsă, da’ te-nțeleg, n-aveai ce altceva să faci

EXECUTARE A PEDEPSELOR

punerea în aplicare a dispoziţiilor conţinute în hotărârea instanţei

cum te duce când te ia

EXECUTARE SILITĂ

procedură legală prin intermediul căreia titularul unui drept subiectiv, recunoscut printr-un titlu executoriu, constrânge, cu ajutorul organelor competente, pe cel care nesocoteşte dreptul respectiv, să aducă la îndeplinire prestaţia specificată în titlu, asigurându-se astfel respectarea dreptului iniţial încălcat

dacă nu mi-ai dat de bună voie, iaca, te strâng cu ușa

EXECUTOR JUDECĂTORESC

organ învestit cu autoritatea de stat pentru a îndeplini actele de procedură şi a lua măsurile legale în vederea asigurării executării silite a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii

dacă treb’e, te strânge cu ușa

EXIGIBIL

calitate a unei creanţe sau a unei obligaţii de a i se putea pretinde executarea

care se poate executa

EXPERT

persoană competentă într-un anumit domeniu de specialitate, îndreptăţită, potrivit legii, să participe la efectuarea expertizelor dispuse de organele judiciare

om bazat, se pricepe

FĂPTUITOR

persoana față de care nu s-a început urmărirea penală, fiind doar o persoană cu privire la care există doar bănuiala comiterii unei infracțiuni, atâta timp cât nu s-a efectuat nici un act de procedură, în etapa actelor premergătoare

ceva mai mult decât suspect, nu chiar învinuit încă

FLAGRANT

(prins) în timpul comiterii infracţiunii

(prins) cu mâța-n sac

FOLOASE NECUVENITE

primirea de către un funcţionar, direct sau indirect, de bani ori alte foloase, după ce a îndeplinit un act în virtutea funcţiei sale şi la care era obligat în temeiul acesteia

ai făcut ceva (corect/legal) să meriți asta?

FOND

un litigiu aflat în stare de judecată în care părtile au dreptul să aducă dovezi pentru a sprijini cererile, sustinerile facute în faţa instanţei, in dovedirea lor. Fondul unei cauze de regulă se judecă în primă instanţă, care poate fi, după caz Judecătoria sau Tribunalul sau altă instanţă în funcţie de natura juridică a cauzei

când se judecă prima dată

FORȚĂ MAJORĂ

împrejurare de origine externă, cu caracter excepţional, care este absolut imprevizibilă şi inevitabilă

nici nu mi-am imaginat, da’ uite că m-a forțat

FUNGIBIL

bun care, fiind determinat prin caractere generice este susceptibil de înlocuire cu altul de acelaşi fel, în executarea unei obligaţii

schimbabil, ca una de 100 pe două de 50

GAJ

contract accesoriu în temeiul căruia debitorul sau o terță persoană remite creditorului sau unui terț, un bun mobil, corporal sau incorporal, în vederea garantării executării unei obligații

garanție

GRAȚIERE

măsură de clemență acordată individual de Președintele României, prin decret, sau colectiv de către Parlament, prin lege; constă fie în iertarea condamnatului de executarea pedepsei, în tot sau în parte, fie în comutarea pedepsei într-una mai ușoară

o formă de iertare a pedepsei

GREFĂ

serviciu auxiliar alături de registratură, arhivă şi bibliotecă, ce funcţionează pe langă toate instanţele judecătoreşti şi parchete

matca grefierilor

GREFIER

funcţionar auxiliar al instanţei, căruia îi revine sarcina de a îndeplini anumite activităţi administrative, cu atribuţii privitoare la întocmirea actelor de procedură şi, în limitele funcţiei sale, şi alte sarcini ce-i sunt încredinţate de conducerea instanţei

funcționar specializat al instanței

HOTĂRÂRE

act adoptat de organele de stat, instanţele de judecată, sau alte organe cu aprobarea majorităţii membrilor prezenţi

am decis, asta e!

IERARHIA LEGILOR

ordinea legilor după forţa lor juridică:

- Constituția, legea supremă în România

- legile organice, care reglementează domeniile de importanță majoră pentru stat

- legile ordinare reglementează toate celelalte domenii care nu sunt acoperite de legea organică

- ordonanțe ale Guvernului, care se emit pe baza unei delegări legislative şi în cazuri speciale

- hotărârile Guvernului, care stabilesc modul în care legile vor fi puse în aplicare

- acte normative emise de administrația publică centrală

- acte ale autorităților administrative autonome

- acte normative emise de autoritățile administrației publice locale

oglindă, oglinjoară, care-i cea mai cea lege din țară?

IMPRESCRIPTIBIL

calitate a unui drept sau a unei acțiuni de a se putea exercita sau invoca oricând, indiferent de perioada de timp care a trecut de la nașterea dreptului

nemuritor, gen (dar numai despre drepturi, nu și despre oameni)

IMUNITATE

ansamblu de drepturi sau de privilegii de care se bucură unele categorii de persoane

nimic nu te-atinge, nimic nu te strică, ești tefal, frate!

INALIENABIL

nu poate fi înstrăinat prin acte juridice de drept civil

nimeni nu ți-l poate lua, indiferent ce-ar face

INCULPAT

calitate pe care o primește cel care a săvârșit infracțiunea prin punerea în mișcare a acțiunii penale, devenind parte în proces, cu absolut toate consecințele legate de această calitate (drepturi și obligații procesuale)

învinuitul deja trimis în judecată

INCOMPATIBILITATE

împrejurare în care se află judecătorul, procurorul, grefierul sau expertul și care îl împiedică, fiindu-i interzis prin lege să asiste la judecarea cauzei (de exemplu, judecătorul care a pronunțat o hotărâre într-o cauză nu poate lua parte la judecata aceleiași cauze în apel sau în recurs și nici în caz de rejudecare după casare)

și-n căruță și-n teleguță nu se poate!

INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

principiu al răspunderii penale care constă în aceea că pedeapsa care se aplică pentru o infracţiune săvârşită în concret trebuie să fie corespunzătoare nivelului de periculozitate socială pe care aceasta îl prezintă

după faptă, și răsplată!

INDICE DE ATACABILITATE

proporția de hotărâri atacate din numărul de hotărâri soluționate

ia să vedem, ți-ai făcut bine treaba?

INDICE DE CASARE (sau DESFIINȚARE)

proporția de hotărâri casate/desființate din numărul de hotărâri atacate

aoleu, pe-astea le-am greșit!

INDICE DE ÎNCĂRCARE

numărul de dosare aferent fiecărui judecător din cadrul unei instanțe, împărțit la mediana încărcăturii aferente schemei maximale de judecători alocați la nivelul acelei instanțe

of, cât am de muncă!

INDICE DE OPERATIVITATE

numărul de dosare soluționate de instanță împărțit la numărul de dosare aflate pe stocul instanței

cât de bine merge treaba

INDICE DE PERFORMANȚĂ

indice compozit, calculat pe baza indicilor de operativitate, de încărcare și de siguranță, în valori normalizate statistic, raportate la alte elemente care pot influența performanța unei instanțe, cum ar fi numărul de judecători, populația deservită și durata proceselor

cât de bine merge o instanță

INDICE DE SIGURANȚĂ (sau „predictibilitate”)

raportul dintre cauzele rezolvate și cauzele casate, relativ la durata medie de pronunțare a unei decizii pe fond

cât de sigur sunt că hotărârea rămâne în picioare, chiar dacă este atacată la instanța superioară

INFRACTOR

persoană care a săvârşit în calitate de autor, instigator sau complice o faptă prevăzută de legea penală

certat cu legea rău de tot

INFRACȚIUNE

fapta care prezintă pericol social, săvârșită cu vinovăție și prevăzută de legea penală

când ai încălcat legea penală

INFRACȚIUNE FLAGRANTĂ

infracțiunea descoperită în momentul săvârșirii sau imediat după săvârșire

când te-au prins/văzut cu mâța-n sac, încălcând legea penală

INFRACȚIUNE CONTINUĂ

infracțiunea care se prelungește în timp în mod natural după momentul consumării ei

când nu-ți mai ajunge să tot încalci legea penală

INFRACȚIUNE CONTINUATĂ

săvârşirea la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, unor acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni

așa mult îți place, că tot încalci legea penală

INSESIZABIL

nu poate fi urmărit de creditorii titularului unui drept

sîc, că nu mi-l poți lua!

INSTANȚĂ

organ de stat însărcinat cu soluţionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea şi persoanele juridice

locul de judecată

INSTIGATOR

persoana care cu intenție, determină pe o altă persoană să săvârșească o faptă prevăzută de legea penală

combinator, băgător de fitile, idei, zâzanie

INTENȚIE

formă a vinovăției care presupune că făptuitorul a prevăzut rezultatul faptei sale și a acceptat producerea lui

da, dom'e, așa am vrut io!

INTERZIS JUDECĂTORESC

persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale

n-are voie, așa a zis judecătorul

IPOTECĂ (IMOBILIARĂ)

garanţie imobiliară care constă într-un drept real, accesoriu al creditorului, constituit asupra bunurilor imobile apartinând debitorului sau ale altei persoane, care are obligaţia unei plăţi la scadenţă

când pui garanție un teren sau o casă

IRESPONSABILITATE

starea de incapacitate psiho-fizică a unei persoane care nu poate să-și dea seama de semnificația socială a acțiunilor sau inacțiunilor sale ori nu poate fi stăpână pe ele

nu-nțelege, nu-și dă seama pe ce lume trăiește

ÎMPĂCAREA PĂRȚILOR

cauza care înlătură răspunderea penală ce se realizează între subiecţii procesuali principali astfel cum sunt stabiliţi de NCPP, respectiv suspectul si persoana vatamată

totu’-i bine când se termină cu bine

ÎNVINUIT

persoana față de care s-a început urmărirea penală, dar mai înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale, față de care pot fi administrate probe și pot fi luate măsuri procesuale. Un învinuit poate fi reținut de organul de cercetare penală pe o durată de cel mult 24 de ore

făptuitorul, chiar înainte de-a deveni inculpat

ÎNCHEIERE

hotărîre judecătorească prin care instanţa rezolvă chestiunile care se ridică în cursul judecăţii, fără să soluţioneze fondul cauzei sau fără să se dezinvestească

hotărâri intermediare ale judecătorului

ÎNSCRIS

mijloc legal de dovadă, constând în orice act sau document scris pe hârtie, prin care se atestă existenţa unui act juridic sau a unui fapt juridic, ori o anumită împrejurare sau situaţie privitoare la un asemenea act

act, hârtie, document

JUDECATĂ ÎN APEL

reprezintă a doua etapă a fazei procesuale a judecății după judecarea în primă instanță și înaintea judecării în recurs, în care instanța de apel, superioară în grad, verifică legalitatea și temeinicia sentinței pronunțate în primă instanță pe baza materialelor din dosarul cauzei și a oricăror probe noi ce i se aduc

procesul prin care vrei să dovedești c-ai fost nedreptățit la judecata pe fond

JUDECATĂ ÎN FOND

sau judecata în primă instanță este prima etapă procesuală și cunoaște trei faze: faza scrisă pregătitoare (cererea de chemare în judecată, întâmpinarea și cererea reconvențională, fixarea primului termen etc.), faza judecății propriu-zise și pronunțarea sentinței

procesul din prima instanță, când dai piept prima oară cu justiția

JUDECĂTOR

magistratul care are atribuţii de a soluţiona cauze penale, civile şi administrative în cadrul unei instanţe judecătoreşti

magistratul care judecă

JUDECĂTOR DE DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI

judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia, soluţionează, în cursul urmăririi penale, cererile, propunerile, plângerile, contestaţiile sau orice alte sesizări privind: măsurile preventive; măsurile asigurătorii; măsurile de siguranţă cu caracter provizoriu; actele procurorului, în cazurile expres prevăzute de lege; încuviinţarea percheziţiilor, a folosirii metodelor şi tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare ori a altor procedee probatorii potrivit legii; procedura audierii anticipate; alte situaţii expres prevăzute de lege

judecătorul care face instrucție cu procurorii ;)

JUDECĂTORIE

instituție judecatorească având competența de a soluționa (în primă sau în ultimă instanță) anumite pricini prevăzute de lege

instanță de fond (păcat că nu-i fondantă)

JUSTIȚIE

totalitatea instanţelor judecătoreşti dintr-un anumit stat

ori facem dreptate, ori nu mai facem :P

LIBER ACCES LA JUSTIȚIE

principiu fundamental al organizării oricărui sistem judiciar democratic şi care îi conferă oricărei persoane dreptul de a se adresa în mod efectiv instanţelor judiciare competente, împotriva actelor care violează drepturile ce îi sunt recunoscute prin Constituţie sau prin lege

sunt cetățean român și am drepturi!

LIBERARE CONDIȚIONATĂ

măsură luată de instanță privind eliberarea unui condamnat înainte de executarea în întregime a pedepsei, dacă acesta îndeplinește anumite condiții prevăzute de lege

dacă ești cuminte, scapi mai repede

LEGAT

act juridic cu titlu gratuit, cuprins într-un testament, prin care testatorul dispune pentru cauză de moarte, de bunurile sale

moștenire, testament

LEGITIMĂ APĂRARE

cauză de nepedepsire ce presupune săvârșirea infracțiunii pentru a înlătura un atac material, direct, imediat și injust, îndreptat împotriva făptuitorului, a altuia sau împotriva unui interes public și care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public

situație cu care „te scoți,” să te ierte de faptă și pedeapsă

MĂSURI ASIGURĂTORII

măsuri de indisponibilizare şi conservare de natură să împiedice partea adversă ca, în timpul procesului, să distrugă ori să înstrăineze bunurile ce formează obiectul litigiului (în cazul acţiunilor reale) ori, după caz, să îşi diminueze activul patrimonial (în cazul acţiunilor personale)

ia să mă asigur io că ai cu ce plăti

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

sancţiuni de drept penal cu caracter exclusiv preventiv care au ca scop înlăturarea unei stări care a generat comiterea unei infracţiuni şi preîntâmpinarea repetării săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală

paza bună trece primejdia rea

MAGISTRAT

denumirea acordată de lege judecătorilor și procurorilor. Au calitatea de magistrat și fac parte din corpul magistraților, judecătorii de la toate instanțele judecatorești, procurorii din cadrul parchetelor de pe lângă acestea precum și magistrații asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție

judecător sau procuror

MANDAT

contractul în temeiul căruia o persoană, numită mandant, împuternicește pe o altă persoană, numită mandatar, să încheie în numele ei și pentru ea anumite acte juridice

reprezentare, procură

MANDAT DE ADUCERE

mijloc procedural constând într-un ordin dat de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată prin care se realizează aducerea în faţa acestora a unei persoane, a cărei ascultare sau prezenţă este necesară, dacă această persoană, fiind anterior chemată prin citaţie, nu s-a prezentat

când judecătorul pune potera pe tine

MANDAT DE ARESTARE

decizie juridică pentru arestarea unei persoane date în urmărire penală sau pentru executarea unei sancțiuni privative de libertate

luați-l!

MARTOR

persoana care are cunoștință despre vreo faptă sau despre vreo împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cadrul procesului

știe, dom'le, a văzut cu ochii lui!

MEDICINĂ LEGALĂ

specialitate (disciplină) medicală care, utilizând cunoştinţele şi metodele medico-biologice pentru a afla şi demonstra un adevăr material, se pune în slujba justiţiei prin probe ştiinţifice necesare desfăşurării procesului judiciar

nu e House, e Bones ;)

MITĂ

sumă de bani sau obiecte primite, date ori promise unei persoane, cu scopul de a o determina să-și încalce obligațiile de serviciu sau să le îndeplinească mai conștiincios

șpagă, ciubuc, ia-ți și tu ceva frumos, da fii atent că stă DNA-ul cu ochii pe tine

MUNCĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII

modalitate de plată, prin zile de muncă, a contravalorii unor pedepse care pot fi exprimate în bani, iar nicio altă formă de pedeapsă (mai aspră) nu este necesară pentru îndreptarea comportamentului sancționat

muncă neplătită, da' te scapă de mititica

NEGLIJENȚĂ

atitudine sau tip de culpă ce apare atunci când făptuitorul nu îşi dă seama de caracterul antisocial al faptei şi nu prevede consecinţele acesteia, deşi trebuia şi putea, în circumstanţele date, să le prevadă

ai greșit, da’ nici n-ai fost atent

NEPATRIMONIAL

drept subiectiv strâns legat de persoana titularului care, fiind lipsit de un conţinut economic, nu este susceptibil de evaluare bănească şi nu face parte din patrimoniul acelei persoane

care n-are legătură cu banii

NERETROACTIVITATEA LEGII PENALE

principiu potrivit căruia legea penală nu se aplică faptelor care, la data când au fost săvârșite nu erau prevăzute ca infracțiuni

dacă nu era lege, nu putea fi nici vinovăție

NOTAR

persoana fizică, licenţiată în drept sau având titlul ştiinţific de doctor în drept, care are, potrivit legii, dreptul de a desfăşura activitatea notarială, în conformitate cu dispoziţiile legale

omul care pune ștampila pe acte, să le legalizeze

NULITATE

sancțiune care constă în lipsirea actului juridic civil de efectele sale firești, întrucât acesta a fost încheiat cu nerespectarea dispozițiilor legale imperative sau cu încălcarea condițiilor de validitate ale actului respectiv

ca și cum n-ar fi existat

OLOGRAF

scris în întregime, datat şi semnat de mână

ce faci cu mâna ta se numește lucru manual

ORDONANȚĂ PREȘIDENȚIALĂ

procedura specială în temeiul careia, instanţa de judecată poate dispune măsuri temporare, în cazuri urgente, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări

decizie a judecătorului, în cazuri speciale

ORDONANȚĂ

act procedural emis de organul de urmărire penală, prin care acesta dispune asupra unor acte sau măsuri procesuale, în timpul efectuării urmăririi penale

act al procurorului

ORGANE DE CERCETARE PENALĂ

organele de cercetare ale poliţiei judiciare şi organele de cercetare penală speciale

polițiști și procurori

PARCHET

instituţie judiciară care funcţionează pe lângă unele instanţe judecătoreşti, cu atribuţia de a exercita acţiunea penală şi de a susţine acuzarea la judecarea proceselor penale

locul unde muncesc procurorii

PANTUFLAJ

situația în care un demnitar magistrat, funcționar sau angajat din sectorul public ajunge să lucreze, în sectorul privat, în cadrul unei entități care are interese contrare sau divergente față de instituția de unde provine acesta

când te duci să lucrezi acolo unde-ai controlat (și te plasezi într-un fel de conflict de interese)

PARTAJ

mod specific de realizare a ieșirii din indiviziune, pe baza convenției părților sau pe cale judecătorească

împărțire/împărțeală

PARTE CIVILĂ

partea vătămată care exercită acțiunea civilă pentru repararea pagubei în cadrul procesului penal

de obicei, victima—dar și familia sau colegii de serviciu, după caz

PARTE VĂTĂMATĂ

persoană fizică (sau juridică) care a suferit o pagubă materială sau morală în urma săvârșirii de către altcineva a unei infracțiuni

de obicei, victima (vezi și acțiunea civilă în procesul penal)

PASIV PATRIMONIAL

totalitatea obligaţiilor (datoriilor) şi sarcinilor din conţinutul unui patrimoniu

toate datoriile tale

PATRIMONIU

ansamblul drepturilor (activul) şi obligaţiilor (pasivul) având valoare economică, aparţinând unei persoane fizice sau unei persoane juridice

tot ce ai tu în viața asta :)

PEDEAPSĂ

măsura de constrângere luată împotriva celui vinovat de săvârșirea unei infracțiuni și mijoc de reeducare a condamnatului

închisoare, muncă în folosul comunității, amendă, mustrare

PEDEAPSĂ ACCESORIE

interzicerea exercitării unor drepturi, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei privative de libertate

poate nu-ți ajungea pedeapsa principală :P

PEDEAPSĂ COMPLEMENTARĂ

măsuri de constrângere menite să completeze represiunea instituită prin pedeapsa principală

când nu poți candida în alegeri, dacă ești deja sau ai fost în închisoare

PENALITĂȚI

sume de bani sau orice valori patrimoniale pe care părţile le pot stabili ca sancţiune în sarcina debitorului pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare din culpă a oricărei obligaţii

dacă nu faci la timp sau cum treb’e, plătești

PERSOANĂ FIZICĂ

omul, privit individual, ca titular de drepturi şi de obligaţii civile

tu?!?

PERSOANĂ JURIDICĂ

orice formă de organizare care, întrunind condiţiile cerute de lege, este titulară de drepturi şi de obligaţii civile

firma, asociația sau instituția noastră

PERCHEZIȚIE

procedeu de investigație folosit atunci când persoana căreia i s-a cerut să predea vreun obiect sau vreun înscris, care are legătura cu rezolvarea cauzei, tăgăduiește existența sau deținerea acestora și care constă în căutarea acelor dovezi

când se răscolește casa, mașina sau computerul ori telefonul, pentru a găsi ce-ai ascuns

PERSOANĂ RESPONSABILĂ CIVILMENTE

persoana chemată în procesul penal să răspundă potrivit legii civile pentru pagubele provocate prin fapta învinuitului sau inculpatului

părinte, șef de tură la serviciu, profesor, director (vezi și acțiunea civilă în procesul penal)

PETIȚIE

cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome

plângere, lărcămație, jalbă, cerere

PLÂNGERE

cerere, act prin care se face sesizarea unui organ de jurisdicție în vederea exercitării controlului asupra unui act al administrației de stat ori a refuzului unui organ de  a-și îndeplini atribuțiile legale

când „te spune” cineva

PLÂNGERE CONTRAVENȚIONALĂ

cerere prin care contravenientul contestă în fața instanței legalitatea și/sau temeinicia procesului verbal de contravenție încheiat de organul constatator

eu mergeam cu 50 la oră, dar radarul nu era calibrat la standard european, onorată instanță!

PLÂNGERE PENALĂ

cerere prin care partea vătămată sesizează un organ de jurisdicție cu privire la săvârșirea unei infracțiuni

când „te toarnă” cineva la poliție sau la parchet

PLÂNGERE PREALABILĂ

actul procesual penal prin care persoana vătămată printr-o infracţiune îşi manifestă în mod expres voinţa de a fi tras la răspundere penală făptuitorul, act procesual fără de care nu poate interveni aplicarea legii penale şi, pe cale de consecinţă, nu poate începe şi nici continua urmărirea penală

dacă nu „te spune,” nu te doare

POLIȚIST

lucrător specializat din Ministerul Administraţiei şi Internelor însărcinat cu paza şi menţinerea ordinii publice

adjectiv, Garcea

POLIȚIST JUDICIAR

organ de cercetare penală, ce funcţionează potrivit unei legi speciale, desfăşurându-şi  activitatea sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Garcea specializat

POPRIRE

modalitate de executare silită ce constă în indisponibilizarea unor sume de bani ori a unor produse datorate debitorului de către o persoană, urmând ca ele să servească plății creditorului după validarea popririi

când îți oprește o parte din venituri

POSESIE

stare de fapt ce constă în stăpânirea materială a unui lucru, în exercitarea unei puteri de fapt asupra acestuia, care dă posesorului putinţa de a se comporta ca şi când el ar fi adevăratul titular al dreptului de proprietate (sau al altui drept real) asupra acelui lucru

ce-i în mână nu-i minciună

PROCUROR

magistrat, membru al unui parchet, care exercită următoarele atribuţii: efectuează urmărirea penală în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege; conduce, coordonează şi supraveghează activitatea de cercetare penală a altor organe de cercetare penală; sesizează instanţele judecătoreşti pentru judecarea cauzelor penale; exercită acţiunea civilă, în cazurile prevăzute de lege; participă la sedinţele de judecată; poate exercita căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti; apără drepturile şi interesele legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicţie, dispăruţilor şi altor persoane, în condiţiile legii; acţioneneză pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii sub coordonarea ministrului justiţiei

magistratul care aduce la judecată hoți, violatori, corupți...

PROCURĂ

împuternicire legalizată prin care cineva poate acționa în numele altcuiva

mandat, să te ocupi tu pentru mine

PROROGARE DE COMPETENȚĂ

prelungirea sau extinderea competenţei unei instanţe şi asupra unor cereri pe care în mod obişnuit, în cadrul competenţei sale normale, nu le-ar putea rezolva

hai că mă ocup eu și de asta, dacă tot m-am apucat

PREJUDICIU

daună provocată unei persoane în urma săvârșirii unei fapte ilicite de către o altă persoană

pagubă, gaură-n portofel

PRESCRIPȚIE

mijlocul de stingere a unui drept la acțiune sau la executarea unei hotărâri prin neexercitarea lui în termenul prevăzut de lege sau mijlocul de dobândire a dreptului de proprietate asupra unui lucru prin posesia lui cu bună-credință un anumit timp.

faci, nu faci, vremea făcutului trece :P

PRESCRIPȚIE EXTINCTIVĂ

mijlocul de stingere sau de pierdere a dreptului la acţiune în sens material ca urmare a neexercitării lui în termenul prevăzut de lege

a trecut vremea, nu se mai face

PRESCRIPȚIE ACHIZITIVĂ

prescripţie achizitivă denumită şi uzucapiune reprezintă mijlocul de dobândire a dreptului de proprietate sau alte drepturi reale prin posesiunea unui bun imobil sau mobil, în condiţiile legii, într-un interval de timp (10-20 de ani sau 30 de ani dupa Codul civil de la 1864, respective 5 sau 10 ani dupa noul Cod civil)

dacă-l am de-atâta timp, e-al meu!

PROBĂ

orice element de fapt care servește la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei

dovadă

PROBAȚIUNE

reintegrare socială a persoanelor aflate în conflict cu legea penală

înapoi acasă, în 10 pași simpli

PROPRIETATE PUBLICĂ

dreptul de proprietate ce aparţine statului sau unei unităţi administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declaraţia legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiţia să fie dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege

al nostru, al tuturor

PROPRIETATE PRIVATĂ

dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege

al meu, doar al meu

RECIDIVĂ

constă în săvârșirea din nou a unei infracțiuni de către o persoană care anterior a mai fost condamnată anterior pentru o altă infracțiune

când nu te poți abține și mai calci o dată pe bec

REABILITARE

mijlocul legal prin intermediul căruia încetează decăderile și interdicțiile, precum și incapacitățile care rezultă din condamnare

nou-nouț, ca un bebe adult

RECHIZITORIU

act procesual prin care procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului şi pune în mişcare acţiunea penală, în cazul în care aceasta nu fusese pusă în mişcare. Dacă acţiunea penală fusese pusă în mişcare prin ordonanţă, rechizitoriul cuprinde numai dispoziţia de trimitere în judecată. Rechizitoriul constituie actul de sesizare a instanţei

când s-a finalizat urmărirea penală și procurorul vrea să-ncepapă procesul pentru dovedirea vinovăției infractorului

RECUPERARE A BUNURILOR

acțiune care poate acompania sau chiar depăși limitele confiscării extinse, cu scopul de-a acoperi prejudiciul prin sesizarea bunurilor ascunse de condamnat, tocmai pentru a se putea bucura de ele după eliberare

nu te supăra, frate, ai furat, dai înapoi!

RESTRÂNGEREA UNOR DREPTURI

măsură care se impune pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav

temporar tăiat de la porție

RETRIMITERE

în cazurile prevăzute de lege, când se admite apelul și se desființează decizia primei instanțe, se dispune rejudecarea chiar de către instanța a cărei hotărâre a fost desființată

ai greșit, ia-o de la capăt

REFACEREA URMĂRIRII PENALE

activitate a organului de urmărire penală, căruia i s-a restituit sau trimis cauza de către procuror. Dacă procurorul, primind şi verificând dosarul de urmărire penală, constată că organul de cercetare penală nu a respectat prevederile legale ce garantează aflarea adevărului, el restituie cauza organului care a efectuat urmărirea penală sau, dacă socoteşte necesar, o trimite unui alt organ de cercetare pentru r.u.p. cu respectarea dispoziţiilor legale

n-a fost bine, ia-o de la capăt!

REUTILIZARE SOCIALĂ

modalitate de utilizare, în scopuri sociale sau pentru cauze sociale, a bunurilor confiscate și/sau recuperate de la infractorii condamnați

sîc, ne bucurăm noi de ce-ai furat tu :P

RECURS

cale extraordinară de atac în care instanța de recurs, superioară în grad, verifică conformitatea hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile (alte căi extraordinare de atac sunt contestația în anulare și revizuirea)

o altă șansă de-a corecta o hotărâre judecătorească pe care o consideri nedreaptă

RECUZARE

situația în care partea solicită înlocuirea judecătorului sau procurorului, grefierului, expertului pe care îl consideră incompatibil să participe în proces, cunoscând că se află într- unul din cazurile prevăzute de lege (de exemplu, este rudă cu una dintre părțile din proces) în care imparțialitatea sa ar putea fi pusă la îndoială

ce faci când ți se pare că-i și-n căruță, și-n teleguță, deci nu poate fi obiectiv (vezi și abținere)

REGISTRATURĂ

serviciu într-o instituție, întreprindere etc. unde se înregistrează corespondența, actele intrate și ieșite

așteptați aici, luați un număr de ordine :P

REZILIERE

sancţiunea care intervine în cazul neexecutării culpabile a unei obligaţii izvorâte dintr-un contract sinalagmatic cu executare succesivă, constând în desfacerea contractului respectiv (numai pentru viitor)

ca și când contractul n-ar fi existat

REȚINERE

măsură preventivă privativă de libertate pe care organul de cercetare penală sau procurorul o poate lua faţă de învinuit dacă sunt date sau indicii temeinice că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală

stai cu mine, că mi-e frică … să nu te pierd :P

REVIZUIRE

cale extraordinară  de atac prin care se poate desființa o hotărâre judecătorească definitivă în urma descoperirii unor fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute de instanța de judecată

lucrurile stau, de fapt, altfel, așa că hotărârea asta nu poate sta în picioare

REZOLUȚIUNE

desființarea cu efect retroactiv a contractului cu executare imediată, la cererea unei părți ca urmare a neexecutării culpabile a prestației asumată de către cealaltă parte

ca și când contractul n-ar fi existat

ROLUL ACTIV AL JUDECĂTORULUI

judecătorul este îndreptăţit să ceară părţilor să prezinte explicaţii, oral sau în scris, precum şi să pună în dezbaterea lor orice împrejurări de fapt sau de drept care duc la dezlegarea pricinii, chiar dacă nu sunt cuprinse în cererea introductivă de instanţă sau în întâmpinare; el va putea ordona administrarea probelor pe care le consideră necesare, chiar dacă părţile se împotrivesc

mai povestește-mi o dată, mai arată-mi o dată, vreau să-nțeleg mai bine!

RECURS ÎN INTERESUL LEGII

reprezinta modalitatea procedurală prin care procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din oficiu sau la cererea ministrului justiţiei, colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau colegiile de conducere ale curţilor de apel, precum şi Avocatul Poporului au îndatorirea să ceară Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra chestiunilor de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti

când instanțele se ceartă, vine Mam’mare și le-mpacă

SARCINA PROBEI

sintagmă prin care se dă expresie principiului potrivit căruia „cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească”

cine ce trebuie să dovedească

SECHESTRU

procedură ce constă în indisponibilizarea unui bun până la confiscare sau executare silită

nu te-atingi de el, până nu ne lămurim

SECHESTRU ASIGURĂTOR

măsura asigurătorie care se înfiinţează asupra bunurilor mobile sau imobile ale debitorului pârât, urmând ca acestea să fie vândute dacă debitorul nu-și va achita obligația de bună voie faţă de creditor

ia să mă asigur io că ai cu ce plăti

SENTINȚĂ

hotărâre judecătorească prin care instanta de judecată soluţionează cauza în prima instanţă ori prin care aceasta se dezinvesteşte fără a soluţiona cauza

decizie, hotărâre

SESIZARE

înștiințare trimisă unui organ al statului în vederea declanșării unei cercetări cu privire la o anumită problemă

„te spun, te spun, gata, spuseeeee”

SOLICITARE DE INFORMAȚII

cerere de acces la informații de interes public care privesc sau rezultă din activitatea unei instituții publice

„vreau să știu”

SUCCESIUNE

transmisiunea patrimoniului de la persoana decedată către moştenitorii săi, în ordinea şi cotele stabilite de lege

moștenire

SUCCESOR

persoana care dobândeşte în temeiul legii sau a unui act juridic, drepturile şi obligaţiile altei persoane, denumită autor

moștenitor, urmaș

SUSPECT

persoana bănuită ca posibil autor al unei infracțiuni; urmează să fie interogată, poate fi reținută, e obligată să răspundă convocării și să participe la actele procedurale ale procurorului

posibil nevinovat, posibil făptuitor, vedem noi!

STRĂMUTARE

instituția prin care o anumită cauză este luată din competenta unei instanțe și este data spre soluționare unei alte instanțe de același grad, din motive expres prevăzute de lege (bănuială legitimă sau siguranță publică)

mutarea procesului la altă instanță

TERMEN

un interval de timp în care organele judiciare sau persoanele interesate pot să-și exercite drepturile sau obligațiile procesuale

timp/durată/dată

TERMEN ÎN CUNOȘTINȚĂ

data fixată de organul de jurisdicție competent pentru soluționarea unei cauze, comunicată direct uneia sau unora dintre părți, în condițiile prevăzute de lege, care face ca partea sau părțile respective să aibă obligația de a se prezenta la judecată fără a mai fi citate la termenele următoare

dată despre care nu te poți preface că nu știai

TESTAMENT

actul unilateral, personal şi revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune în una dintre formele cerute de lege, pentru timpul cât nu va mai fi în viaţă

ultima dorință a celui decedat

TRAFIC DE INFLUENȚĂ

infracţiunea ce constă în pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri

când lupul îți cere capra, lăsându-te să crezi că vorbește el cu vecinu’ să-ți lase ție varza

TRANZACȚIE

contract prin care părțile termină un proces început ori preîntâmpină un proces ce poate să se nască, făcându-și concesii reciproce

acord, înțelegere

TRIBUNAL

instanţa judecatorească ce judecă în prima instanţă procesele şi cererile date prin lege în competenţa sa. Ca instanţă de apel, judecă apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în primă instanţă, iar ca instanta de recurs, judecă cazurile anume prevăzute de lege

fiul curții de apel, fratele mai mare al judecătoriei

TUTELĂ

instituție legală care are menirea de a ocroti minorii sau persoanele puse sub interdicție

ocrotirea unui minor

TUTORE

persoană fizică numită prin decizia autorităţii tutelare spre a îndeplini, sub supravegherea, controlul şi îndrumarea acesteia, sarcina tutelei faţă de un minor sau faţă de o persoană pusă sub interdicţie.

cel care ocrotește minorul

URMĂRIRE PENALĂ

prima fază a procesului penal, având ca obiect strîngerea probelor cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea făptuitorilor şi la stabilirea răspunderii acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată

când se strâng probele

ULTRAACTIVITATEA LEGII PENALE

excepţie de la principiul incetării acţiunii unui act normativ prin abrogarea sau expirarea termenului, în sensul că, deşi nu mai este în vigoare, actul normativ îşi produce efectele în unele cazuri

decât să nu mai fie lege, mai bine să fie aia veche

UZUCAPIUNE

denumită şi  prescripţie  achizitivă  reprezintă mijlocul de dobândire a dreptului de proprietate sau alte drepturi reale prin posesiunea unui bun imobil sau mobil, în condiţiile legii, într- un interval de timp (10-20 de ani sau 30 de ani dupa Codul civil de la 1864, respective 5 sau 10 ani dupa noul Cod civil)

nici nu mai țin minte de când îl am, sigur e doar al meu

VACANȚĂ JUDECĂTOREASCĂ

perioada în care se efectuează concediile de odihnă cuvenite personalului instanțelor, și nu se desfășoară ședințe de judecată, cu excepția cauzelor în materie penală cu arestați, a cererilor pentru obligațiile de întreținere de orice fel, asigurarea dovezilor, cererile de ordonanță președințială, precum și în alte cauze considerate urgente, conform legii

și judecătorii au concediu

VALIDITATE

calitate a unui act juridic de a întruni toate condițiile și de a produce toate efectele prevăzute de lege

dacă e bun, complet și frumos în ochii legii

VICII ASCUNSE

defectele sau deficientele calitative ale bunului vândut, închiriat, sau ale lucrărilor executate, care, existând în momentul predării bunului nu au fost cunoscute de către dobânditor și nici nu puteau fi descoperite de el prin mijloacele obișnuite de verificare sau recepție și care fac ca bunul sa nu poată fi întrebuințat conform destinației sale ori îi micșorează posibilitățile de întrebuințare în așa măsura încât se poate presupune că dobânditorul n-ar fi contractat sau n-ar fi consimțit să plătească prețul contractual stabilit dacă l-ar fi cunoscut

defecte—despre lucruri

VICII DE CONSIMȚĂMÂNT

împrejurări de fapt care afectează libertatea exprimării voinței juridice sau caracterul ei conștient la încheierea unui act juridic și care dau dreptul persoanei în cauză să ceară anularea acestuia(de ex. eroarea, dolul, violența și, în condițiile legii, leziunea)

defecte—despre voința sau dorința omului

VINOVĂȚIE

una din trăsăturile esențiale ale infracțiunii, constă în atitudinea conștiinței subiectului infracțiunii față de fapta și față de rezultatul faptei sale și există când fapta ce prezintă pericol social este săvârșită cu intenție sau din culpă

când înțelegi ce s-a întâmplat, din cauza ta

VIOLENȚĂ

viciu de consimţământ care constă în ameninţarea unei persoane cu un rău de natură să îi producă, fără drept, o temere ce o determină să încheie un act juridic, pe care altfel nu l-ar fi încheiat

când ți se face frică